Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XX.
26/07/2019 09:08
Ngày 23/7/2019 HĐND Xã Hương Đô tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XX. Về tham dự và phát biểu chí đạo có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn PCT HĐND huyện.
Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XX.

Hội nghị đã nghe đại diện UBND xã báo cáo tình hình, kết quả kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.  Kỳ họp đã hoàn thành các nội dung chương trình tập trung cho thảo luận. Chất vấn và trả lời chất vẫn được các đại biểu quân tâm như các lĩnh vực PTKTXH_ ANQP, Xây dựng NTM, xây dựng cơ bản. thu chi ngân sách.quản lý tài nguyên môi trường đất đai.....tại phiên chất vấn đồng chí chủ tịch UBND xã đã tiếp thu một cách nghiêm túc và chí đạo các ngành tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Kỳ họp đã biểu quyết thống nhất ban hành được 2 nghị quyết, 2 tờ trình quan trọng của địa phương.

 Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch HĐND xã bể mạc kỳ họp và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trước mắt và 6 tháng cuối năm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra, và tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đưa xã Hương Đô về đích NTM vào cuối năm 2019.

 

Tác giả: Đức Thiện: Văn hóa