Đại hội khuyến học xã Hương Đô nhiệm kỳ 2019 - 2024
24/05/2019 10:15
Hội khuyến học xã Hương Đô tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024, trong nhiệm kỳ qua hội khuyến học xã Hương Đô đã có nhiều nổ lực trong công tác khuyến học.
Đại hội khuyến học xã Hương Đô nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã Hương Đô đã có nhiều nỗ lực trong công tác khuyến học, quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, phát triển hội viên. Nét nổi bật của hội khuyến học xã Hương Đô trong nhiệm kỳ qua, đó là tập trung xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ, khu dân cư khuyến học. Đến nay toàn xã 9 chi hội, 19 ban khuyến học dòng họ và 2 ban khuyến học trường làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tiêu biểu như  dòng họ Trần, họ Nguyễn, họ Đinh…Trong những năm gần đây xã có nhiều e đạt học sinh giỏi tỉnh, huyện. Đến nay xã Hương Đô có 3 tiến sỹ, nhiều thạc sỹ và hàm cấp tá. Trong nhiệm kỳ qua ban khuyến học các dòng họ đã tặng trên 410 suất quà, Hội khuyến học cùng với các trường tổ chức gặp mặt tặng trên 300 suất quà cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập kịp thời khuyến khích động viên các em vươn lên học tập tốt.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đình Đề CT Hội khuyến học huyện và lãnh đạo xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung quan trọng để Hội Khuyến học Hương Đô hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ tới đó là: Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những mặt còn tồn tại. Trong đó, hội cần tranh thủ sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, Hội cũng phải thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia với công tác khuyến học,đem lại lợi ích cho cộng đồng./.