Đảng ủy, UBND xã, UBMTTQ các đoàn thể, động viên lực lượng dân quân huấn luyến chiến đấu năm 2019
04/04/2019 10:10
Đảng ủy, UBND xã, UBMTTQ các đoàn thể, động viên lực lượng dân quân huấn luyến chiến đấu năm 2019

Đồng chí chủ tịch UBND xã cùng các tổ chức thăm động viên lực lượng dân quân huấn luyện chiến đấu năm 2019

Sáng nay đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã và các tổ chức đoàn thế đã đến động viên kiểm tra lực lượng dân quân đang huấn luyện tại thao trường. Qua kiểm tra đồng chí Đinh Văn Lâm- chủ tịch UBND xã dặn dò, quán triệt lực lượng tổ chức thực hiện nghiêm túc các chí thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, luật quốc phòng, pháp lệnh DQTV gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” hướng mạnh về đơn vị thôn xóm, nắm bắt, bám sát tình hình nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao trình độ chính trị của cán bộ, chiến sỹ, phát huy phẩm chất “anh bộ đội cụ Hồ”. Bảo đảm cho LLVT mà nồng cốt là DQTV luôn luôn kiên định vững vàng về chính trị. Trình độ SSCĐ và sức mạnh chiến đấu được nâng lên đồng thời chú động đối phó thắng lợi với mọi tình huống phức tạp có thể xấy ra.

Tăng cường công tác nắm bắt và dự báo tình hình, đánh giá đúng âm mưu thủ đoạn, hoạt động của  các thể lực thù địch đối với xã nhà. Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, phòng thủ phù hợp với sự phát triến của tình hình địa phương.

          Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, chú trọng đẩy mạnh xây dựng chính quy, tăng cường công tác quán lý lực lượng DQTV, LLDBĐV, quán lý cơ sở vật chất, kiên quyết làm chuyến biến tình hình, chấp hành ký luật, tích cực đáu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

          Cuối cùng đồng chí chúc lượng lượng dân quân huấn luyện đạt kết quả cao trong hội thao sáp tới.