UBND xã Hương Đô tổ chức khai mạc ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2020
08/07/2020 03:35
Sáng ngày 08/07/2020, UBND xã Hương Đô tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2020.
UBND xã Hương Đô tổ chức khai mạc ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2020

Đ/c Nguyễn Đình Quang Chỉ huy trưởng Quân sự xã khai mạc ra quân huấn luyện năm 2020

Thực hiện kế hoạch của BCH Quân sự huyện Hương Khê, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện  chiến đấu năm 2020; Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 03/02/2020 của BCH Quân sự huyện về tổ chức huấn luyện, hội thao dân quân tự vệ năm 2020. Sáng ngày 08/07/2020 UBND xã Hương Đô khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2020 với quân số tham gia 165 đồng chí. Về tham dự và chỉ đạo có đồng chí Trung tá Lê Thanh Hồng – Trợ lý quân lực Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2020 đồng chí Đinh Văn Lâm -PBT, CT UBND, CT Hội đồng NVQS xã giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

Ban chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, mô hình, học cụ, các kế hoạch theo quy định, tham mưu kịp thời về lực lượng và quân số trong huấn luyện theo quy định, các ban ngành đoàn thể, MTTQ và các đơn vị thôn tổ chức gặp mặt, động viên lực lượng kịp thời.Ban tổ chức huấn luyện có trách nhiệm tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo kế hoạch.

Đ/c Đinh Văn Lâm Chủ tịch UBND xã Phát biểu chỉ đạo

 

Tác giả: Đức Thiện - Nguồn: Đức Thiện