Lao động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 7
11/09/2021 09:22
Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã về việc huy động lực lượng Cán bộ, Công chức, bán chuyên trách về giúp đỡ thôn 7 xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Lao động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn 7

Ngày 10/09/2021, lực lượng Cán bộ, Công chức, bán chuyên trách xã về giúp thôn 7 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, ra quân cuốc cỏ dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, sẻ phát cây tạp, trồng hoa cùng với nhân dân trong thôn.

Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa nhằm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong xây dựng Nông thôn mới đồng thời thể hiện sự quan tâm, gắn bó, chỉ đạo sâu sát của cán bộ với nhân dân xã nhà.

Tác giả: Đức Thiện - Nguồn: Đức Thiện