UBND xã Hương Đô ra quân tháng cao điểm xây dựng NTM
10/11/2021 09:41
Thi đua lập thành tích Chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021) UBND xã Hương Đô ra quân tháng cao điểm xây dựng NTM.
UBND xã Hương Đô ra quân tháng cao điểm xây dựng NTM

Thực hiện Tháng cao điểm thi đua xây dựng nông thôn mới, Lập thành tích Chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), ngay từ ngày 1/11/2021, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã chỉ đạo các tổ công tác về chỉ đạo các đơn vị thôn ra quân hướng ứng chiến dịch tháng cao điểm xây dựng NTM.

Cùng sự nổ lực của toàn thể nhân dân đã mang lại kết quả cao cụ thể  tổ chức sẽ phát 4,2km hành lang giao thông, trồng hơn 3000m hàng rào xanh, nạo vét 1900m kênh mương, trồng hoa trên các tuyến đường trục chính, chỉnh trang 52 vườn hộ, đổ bổ sung 500 cộc mốc. Tiếp tục phát huy phong trào để đưa xã nhà về đích xây dựng NTM.

Tác giả: Đức Thiện - Nguồn: Đức Thiện