Xã Hương Đô tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.
25/07/2019 10:20
Sáng ngày 24/7/2019, xã Hương Đô tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Về dự có các đồng chí Lê Ngọc Huấn chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phan Kỳ phó chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đại diện đoàn công tác theo Quyết định 682 của Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo đơn vị Hương Đô. Đại diện Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện.
Xã Hương Đô tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các, các ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ cấp huyện đến xã, sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, nên Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Hương Đô đã đạt được nhiều kết quả: nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và người dân ở địa phương được nâng cao, bộ mặt nông thôn thay đổi; kết cấu hạ tầng kinh kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, nhân dân tích cực tham gia các câu lạc bộ gia đình văn hóa, gia đình thể thao; chất lượng giáo dục được nâng cao. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người tham gia BHYT ngày một tăng; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp; đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quầm chúng; an ninh, trật tự xã hội ở nông thôn tiếp tục được giữ vững ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Huấn chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong gần 10 năm qua, chỉ ra những tồn tại, khó khăn của địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đồng thời yêu cầu thời gian tới xã Hương Đô cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao trách nhiệm và nhận thức cho cán bộ, nhân dân. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua ở địa phương góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM. Năm 2019  phấn đấu đưa xã Hương Đô về đích NTM.

Hội nghị đã trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới 10 năm qua.