Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu tại diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hương Đô
06/10/2021 02:55
Trong hai ngày 4 và 5/10, xã Hương Đô tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện; Thượng tá Nguyễn Huy Hoàng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện, Phó trưởng Ban trực, Ban chỉ đạo diễn tập huyện.
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu tại diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hương Đô

  Phát biểu tại khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hương Đô, đồng chí Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức diễn tập phòng thủ xã Hương Đô năm 2021, nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở cơ sở, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện   đề nghị Ban chỉ đạo diễn tập xã Hương Đô tổ chức, điều hành diễn tập, thực hiện đủ, đúng nội dung, kế hoạch đề ra, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, bí mật, an toàn”, gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19.

  Cuộc diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn I: Chuyển LLVT xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyến xã vào các trạng thái Quốc phòng, An ninh; Giai đoạn II: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; trong giai đoạn này có phần thực hành di chuyển Sở Chỉ huy cấp ủy, chính quyền ra khu sơ tán tại thôn 9.

  và Giai đoạn III: Thực hành chiến đấu phòng thủ, xử lý tình huống địch tiến công vào địa bàn, đánh địch đổ bộ đường không (do trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, nên chỉ thực hiện trên Bản đồ) 

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị như: Xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện diễn tập, địa phương đã vận hành các giai đoạn và vấn đề huấn luyện một cách nhanh chóng, đúng trình tự. Các cuộc họp, hội nghị diễn ra đúng nội dung, sát với từng giai đoạn, vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể khá rõ nét, đảm bảo cho cấp ủy, chính quyền xây dựng được Nghị quyết để lãnh đạo, điều hành trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.

Thông qua diễn tập, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Tác giả: Đức Thiện - Nguồn: huongkhe.hatinh.gov.vn